solarEnergy1solarEnergy2solarEnergy3

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

แบบเรือนกระจกด้วยโพลีคาร์บอเนต

มีลักษณะเป็นเรือนกระจก(GreenHouse) ซึ่งเปิดคลุมด้วยวัสดุโปร่งแสงโพลีคาร์บอ เนตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบแห้งจะวางบน ขั้นภายในเรือนกระจกโดยมีพัดลมดูด อากาศเพื่อระบบความชื้นที่ระเหยจากผลิต ภัณฑ์ออกมาสู่อากาศแวดล้อมภายนอก ผลิตภัณฑ์ไม่เปียกฝนและไม่ถูกแมลงรบ กวน

SolarEnergy

หลักการทำงานของระบบอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกจะใช้หลักการของเรือนกระจก กล่าวคือ เมื่อ รังสีดวงอาทิตย์ส่งผ่านกระจกหรือพลาสติกใสเข้าไปภายในจะถูกพืชและองค์ประกอบต่างๆ ภาย ในโรงเรือนกระจกดูดกลืนแล้วเปลี่ยนเป็นความร้อน วัสดุภายในโรงเรือนจะแผ่รังสีอินฟาเรดออก มาแต่ไม่สามารถผ่านกระจกออกมาภายนอกได้ทำให้อากาศภายในโรงเรือนกระจกร้อนขึ้นและ ถ่ายเทความร้อนให้กับผลิตภัณฑ์

SolarEnergy
SolarEnger

ขนาดแบบเรือนกระจกด้วยโพลีคาร์บอเนต

Size : S พื้นที่ 60 x 8.20 = 49.2 Sqm.

Size : M พื้นที่ 8.0 x 12.4 = 99.2 Sqm.

Size : L พื้นที่ 8.0 x 20.8 = 166.4 Sqm.

 

รายละเอียดวัสดุเรือนกระจก

-- แผ่นโพลีคาร์บอเนต มีความหนา 6 mm.

-- สีใส แสงแดดส่องผ่านตามมาตราฐาน ASTM D 1003

-- ผิวด้านบนหรือด้านรับแสงแดดเคลือบสาร ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV)

-- มีเซล์แสงอาทิตย์และพัดลมระบบอากาศ

-- อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นเหล็ก ชั้นวาง ตะแกรงชุบ กัลวาไนซ์

SolarEnergy

 

SolarEnergy

NUMTHAVEERUNGNUMTHAVEERUNG

Numthaveerung Engineering Co.,Ltd

86 Soi On-Nuch 40 Sukhumvit 77 Suanluang, Bangkok 10250

Tel : 0-2331-0811, 0-2331-8414 (Factory) Fax : 0-2331-8415

Tel : 0-2215-9488, 0-2215-6828 (Head Office) Fax : 0-2611-0053

Email : sales@numthaveerung.co.th

www.solar-e.numthaveerung.co.th , www.numthaveerung.co.th